d12-logokort-grn   
 
 

D12-mesterskaberHer er følgende underpunkte

D12-Distriktsmesterskaber - DRESSUR
D12-Distriktsmesterskaber - SPRING
D12-Distriktsmesterskaber - MILITARY
D12-Distriktsmesterskaber - DISTANCE
D12-Distriktsmesterskaber - KRAV/BEGRÆNSNINGER
D12-Distriktsmesterskaber - ARRANGØRER
D12-Distriktsmesterskaber - DOTERINGER (minimum)


Distriktsmesterskaber 2018
Alle distriktsmesterskaberne for 2018 afholdes samlet på Vilhelmsborg


Distriktsmesterskaber 2018 - DRESSUR
Holddressur hest: 
 • 2 ryttere i klasse LA2-A og
 • 2 ryttere i klasse LA4-A

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LA2A-ekvipage.
Resultatet udregnes som procentsummen med 3 decimaler pr. ekvipage, de tre bedste lægges sammen og procentsummen udgør resultatet. 
Kvalifikationskrav: Ekvipagerne skal have opnået mindst 55% af den højeste pointsum i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i ved et C-Stævne i kvalifikationsperioden.
Ryttere der indenfor kvalifikationsperioden har startet svh.gr.6 eller højere på hest ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet. Hesten må ikke være placeret ved B-stævner i eller over henholdsvis sværhedsgrad 3 (LA2 ryttere) og sværhedsgrad 4 (LA4 ryttere).


Individuel dressur senior: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. Afd. MB1-A
 2. Afd. MB2-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Klassen er åben for ekvipager, der som minimum har opnået mindst 55 % af den højeste pointsum i en klasse tilsvarende den sværhedsgrad, mesterskabet afvikles i, ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden


Individuel dressur U25: Afvikles over 2 dage i flg. klasser:

 1. Afd. LA2-A
 2. Afd. LA4-A

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Ekvipagen skal have opnået mindst 55% af den højeste pointsum i samme sværhedsgrad som mesterskabets 1. afd. afvikles i ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden


Holddressur pony:
 

 • 2 ryttere i klasse LA2-B og
 • 2 ryttere i klasse LA4-B

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LA2B-ekvipage.
Resultatet udregnes som procentsummen med 3 decimaler pr. ekvipage, de tre bedste lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.
Kvalifikationskrav: Ekvipagerne skal have opnået mindst 55% af den højeste pointsum i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden
Ryttere der har startet svh.gr.6 eller højere ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet. Ponyen må ikke være placeret ved B-stævner i eller over henholdsvis sværhedsgrad 4 (LA2 ryttere) og sværhedsgrad 5 (LA4 ryttere)


Individuelt dressur pony: Afvikles over 2 dage i flg. klasser for kategorierne 

 • Kat. 1 - 1.afd. LA3-B       2.afd. LA4-B
 • Kat. 2 - 1.afd. LA1-B       2.afd. LA2-B
 • Kat. 3 - 1.afd. LC2-B       2.afd  LC3-B

Resultatet udregnes som procentsum med 3 decimaler. Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Kvalifikationskrav: Kat. 1 & Kat. 2 ekvipagerne skal have opnået mindst 55% af den højeste pointsum i samme sværhedsgrad som mesterskabet afvikles i ved C-stævne eller højere i kvalifikationsperioden. Kat. 3 ekvipager skal have opnået mindst 55% i LC2-B ved D-stævne eller højere i kvalifikationsperioden, såfremt rytterens kvalifikation ikke er registreret på Go skal rytteren aflever udskrift fra Live i sekretariatet inden start hvoraf resultatet fremgår. (Vær dog opmærksom på at Distriktsmesterskabet er et C-stævne og det kræver Rytterlicens og konkurrenceregistrering og måling af pony at deltage i mesterskabet)Distriktsmesterskaber 2018 - SPRING

Individuel springning senior: 

 • Rides i LA** - metode B1-2 - tempo 350 m/min

Individuel springning U25:

 • Rides i LA** - metode B1-2 - tempo 350 m/min

Springning hest hold:

 • Rides i LA** - metode B1-2 - tempo 350 m/min

Ryttere der har startet svh.gr.6 eller højere på hest ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet.

Individuel springning pony:

 • Kat. 1: Rides i LA2** - metode B1-2 - tempo 300 m/min
 • Kat. 2: Rides i LA2** - metode B1-2 - tempo 300 m/min
 • Kat. 3: Rides i LA1*   - metode B1-2 - tempo 300 m/min

Springning pony hold: 

 • 2 ryttere i LB2** - metode B1-2 - tempo 300 m/min
 • 2 ryttere i LA2** - metode B1-2 - tempo 300 m/min

Hvis der kun kan stilles 3 ekvipager på holdet, udgår en LB2**-ekvipage.
Ryttere der har startet svh.gr.6 eller højere ved B-stævner er udelukket fra deltagelse i holdmesterskabet.


 Distriktsmesterskaberne 2018 - MILITARY
 
Military – hest:

 • Rides i CNC100

Military – pony: 

 • Rides i CNCP90

Distriktsmesterskaber 2018 - DISTANCE

 • Rides i LB for hest og pony samlet

Heste og alle pony-kategorier starter mod hinanden. Der kåres én distriktsmester.
Ryttere der er medlem af en klub i Distrikt12 kan deltage i mesterskabet.
Startberettigede er ekvipager som ikke har opnået godkendt ridt i MA eller højere i kvalifikationsperioden. Hverken rytter eller hest må have været placeret i SB eller højere i kvalifikationsperioden. 
Der er fællesstart i klassen. Der trækkes således ikke lod om startrækkefølgen i dette mesterskab. 
Mesterskabet kan afvikles som en del af en ”almindelig” LB, hvor andre ryttere også kan deltage. Det skal da stå i propositionerne om mesterskabs-deltagere kan placeres 2 gange (én gang i almindelig LB og én gang i mesterskabet).
Præmieoverrækkelsen afholdes særskilt med doteringer og sløjfer efter antal startberettigede i mesterskabet.


Distriktsmesterskaber 2018 - KRAV/BEGRÆNSNINGER 

Kvalifikationsperioden:
Ved individuelle mesterskaber:

 • Alle kvalifikationer skal være opnået inden ordinær anmeldelsesfrist.
 • Lodtrækning om startrækkefølge foregår senest kl. 18.00 dagen før stævnestart.
 • Endeligt tidspunkt og lodtrækningsmetode skal fremgå i propositionerne.

Ved holdmesterskaber i dressur:

 • Ved holdkonkurrencer kan ryttere på holdet kvalificere sig indtil det tidspunkt hvor holdet sættes.
 • Holdet skal sættes inden lodtrækningen og tidspunkt for lodtrækning skal fremgå af propositionerne.
 • Der kan udskiftes én rettidigt kvalificeret rytter, senest 3 timer før klassestart.

Ved holdmesterskaber i spring:

 • Alle hold skal mandag inden stævnets start, aflevere en bruttoliste til stævnearrangøren over de ekvipager de vil kunne anvende på det endelige hold, der sammensættes senest inden lodtrækningen.
 • Ved holdkonkurrencer kan ryttere på holdet kvalificere sig indtil det tidspunkt hvor holdet sættes.
 • Holdet skal sættes inden lodtrækningen og tidspunkt for lodtrækning skal fremgå af propositionerne.
 • Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har tilmeldt senest mandag før stævnets start) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt.

Efteranmeldelse i spring

 • Efteranmeldelses frist til de hold og individuelle distriktsmesterskaber i spring, er mandag inden stævnets start.

Hvad må man starte?

 • Hver rytter må kun starte i ét individuelt og ét hold mesterskab i hver disciplin.
 • Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan disse kun startes i samme distrikt. Undtaget er mesterskaber, som ikke afholdes i det pågældende distrikt.
 • Som hesterytter må man starte flere heste i den individuelle kvalifikation, men kun én hest i finaleklassen/2. runde.
 • Som ponyrytter må man kun starte i én pony-kategori, dog med flere ponyer i samme kategori.
 • Som rytter med flere ponyer i samme kategori, kan kun én pony gå videre til finalen/2. runde.

Minimum startende: Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere/hold, for at mesterskabet kan afholdes.
I individuelle pony-mesterskaber skal hver sin kategori afvikles for sig.

Vigtige punkter vedr. mesterskaber fra DRF’s reglement


 Distriktsmesterskaber 2018 - ARRANGØRER
For at sikre, at mesterskaberne får den festligholdelse, et mesterskab fortjener, er der følgende bestemmelser for de arrangerende klubber.

 • Ved dressurmesterskaber, skal hoveddommeren være fra et andet distrikt.
 • Ved springmesterskaber skal benyttes en B-banebygger samt 2 dommere, hvoraf den ene skal være A eller B dommer.
 • Præmieoverrækkelsen skal afholdes på festlig vis med bl.a. æresrundemusik.
 • Distrikt 12 uddeler æresdækkener til vinderne samt rosetter til alle placerede
 • Der bør være speaker under afviklingen af både dressur– og springmesterskaberne.
 • Distriktet sponsorerer doteringerne til alle mesterskabernes 1. pladser og garanterer at dække klubbernes evt. økonomiske underskud på mesterskabsklasserne.
 • Ansøgning om underskudsdækning og dokumentation for evt. mesterskabs-underskud skal være indsendt senest 14 dage efter stævnets afvikling, til kassereren.


Distriktsmesterskaber 2018 - INDSKUD 

DRESSUR
Holdmesterskab
1000,- kr. pr. hold
DRESSUR
Individuelt
400,- kr. pr. ekvipage
SPRING
Holdmesterskab
1000,- kr. pr. hold
SPRING
Individuelt
300,- kr. pr. ekvipage
MILITARY
Individuelt
650,- kr. pr. ekvipage
DISTANCE
Individuelt
500,- kr. pr. ekvipage


Distriktsmesterskaber - DOTERINGER (minimum)

Placering 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads Øvrige
Holdmesterskab:
Dressur og spring
4.000,- kr 3.200,- kr 2.400,- kr 1.600,- kr 1.000,- kr
Individuelt mesterskab:
Dressur, spring,
military og distance
1.200,- kr 1.000,- kr 750,- kr 500,- kr 300,- kr