d12-logokort-grn   
 
 
Rytteretik for stævnedeltagere ved stævner i Distrikt12. 
D12-stævnetytter
For at højne stævnekvaliteten i Distrikt12 er der stillet en række krav til stævnearrangørerne... 
MEN som rytter,
forældre eller træner er DU også med til at gøre stævnerne
til en god oplevelse - både for dig selv, de andre deltagere, arrangørerne og deres frivillige hjælpere...

DERFOR  opfordrer vi alle til at udvise god
HORSEMANSHIP og SPORTSMANSHIP :-)


  • Meld  kun til i de klasser, hvor du er startberettiget.

  • Læs propositioner og bestemmelser grundigt igennem og ret dig efter dem.

  • Tilmeld dig rettidigt og respekter bestemmelserne for efteranmeldelse og afmelding - det er et stort arbejde at være stævnearrangør.

  •  DRF´s reglementer og fælles bestemmelser er gældende for ALLE stævner, med mindre andet er anført i de enkelte stævners propositioner.

  • Hold dig ajour med de gældende DRF-reglementer - de redigeres jævnligt.

  • Vis hensyn og behandl de øvrige ryttere på stævnepladsen, som du gerne selv vil behandles.

HUSK !
  • Alle stævner i Distrikt12 findes på go.rideforbund - Det betyder, at hvis et stævne ikke findes på Go! er det ikke godkendt af distriktet og må derfor ikke afholdes som et stævne i DRF-regi.

  • Undtaget er interne E-stævner hvor KUN klubbens egne medlemmer må deltage.

  • Det kan få konsekvenser for dig som rytter der er medlem af en klub under DRF, hvis du deltager i et uautoriseret stævne udenfor DRF-regi.


HER finder du og tilmelder dig kommende stævner i Distrikt12
HER finder du Dansk Ride Forbunds stævnekalender for B-, A- og FEI-stævner i Danmark